Aktuality

CRH, Rohožník

24.04.2019
Naskytla sa nám ďalšia príležitosť na realizáciu protipožiarnej ochrany oceľovej konštrukcie, tentokrát vo firme, ktorá je výrobcom a dodávateľom stavebných materiálov. Požiadavka na 60 min protipožiarnu odolnosť sa zabezpečí aplikáciou protipožiarneho náteru. Predpokladaný termín realizácie: apríl 2018
V spolupráci s našim dlhoročným obchodným partnerom firmou PROMTO sa nám naskytla príležitosť na realizáciu protipožiarnej ochrany na prístavbe skladovej haly vo Vrbovom. Požiadavka na R60 a R90 odolnosť bude zabezpečená aplikáciou protipožiarneho náteru a protipožiarnej omietky, celkovo ide o plochu takmer 1.500 m2. Plánovaný termín realizácie prác je január až február 2019.
Firma RELAX 2000 postavila nedávno v Kolárove novú halu, ktorá o.i. musela spĺňať aj  požiadavky z hľadiska protipožiarnej ochrany. Naša firma zabezpečila R30 odolnosť na oceľových nosných konštrukciách pomocou aplikácie protipožiarneho náteru Polylack A  na ploche takmer 400 m2. Realizácia prebehla podľa harmonogramu a úspešne sa odovzdala v plánovanom čase – v januári 2019.

Oznam

21.06.2018
Spoločnosť Dunamenti s.r.o. ukončuje distribúciu produktu Polylack DC110 (protipožiarny náter na káble s horľavou izoláciou) vzhľadom na ukončenie jeho výroby v materskej spoločnosti. V priebehu júna 2018 zároveň dochádza k zmene v balení protipožiarnych náterov na oceľové konštrukcie. Pôvodné balenie s obsahom 30 kg  bude nahradené menším balením - protipožiarne nátery Polylack W a Polylack A budú po novom dostupné už len v 25 kg balení.
Boli sme oslovení v súvislosti so zabezpečením protipožiarnej ochrany na novovznikajúcej predajni v Dunajskej Strede. Pomocou nášho protipožiarneho náteru budeme ošetrovať fasádovú nosnú konštrukciu, ktorá vyžaduje 30 minútovú požiarnu odolnosť. Začiatok prác je naplánovaný už na prvú polovicu marca 2018.

Dôležitý oznam

08.02.2018
Na základe rozhodnutia výrobcu sa ukončila výroba 600 ml prevedenia produktov Polylack Elastic a Polylack KG. Ako alternatíva je k dispozícii 310 ml prevedenie v kartušiach, resp. základné prevedenie v 12,5 kg vedre.

Gestamp, Nitra

08.02.2018
Španielska firma Gestamp stavia v Nitre závod na výrobu dielov pre automobilový priemysel. Spolu s našou partnerskou firmou sa aj nám naskytla možnosť prispieť k tejto výstavbe, t.j.  zabezpečiť protipožiarnu ochranu oceľovej konštrukcie tohto závodu. Termín realizácie prác je február 2018, pričom ide o aplikáciu protipožiarnych náterov na plochu takmer 1.400 m2.
JAF HOLZ, Špačince V spolupráci s našim partnerom sme získali zákazku na projekte v Špačinciach, kde bude treba zabezpečiť protipožiarnu ochranu oceľovej konštrukcie skladovej haly. Ide o plochu takmer 1800 m2, na ktorú sa budú aplikovať naše protipožiarne systémy – protipožiarny náter Polylack A a protipožiarna omietka Polyplast G. Predpokladaný termín realizácie – jún 2017.
Firma Pyroline nás kontaktovala v súvislosti so zákazkou na protipožiarne zabezpečenie oceľovej konštrukcie v jednej z podzemných garáží v centre Bratislavy. Veľmi radi sme vyšli v ústrety tejto výzve, nakoľko niesla so sebou požiadavku na vysoko kvalitnú realizáciu. Protipožiarne zabezpečenie oceľovej konštrukcie na požadovaných 60 minút plánujeme uskutočňiť aplikáciou protipožiarnych látok vlastnej výroby, t.j. protipožiarnym náterom Polylack A a protipožiarnou omietkou Polyplast G. Plánovaný začiatok prác: leto 2016 Predpokladané ukončenie: jar 2017
Konečne aj v Petržalke budú mať miestni obyvatelia čoskoro možnosť naplno vyžívať služby krytej plavárne. Naskytla sa nám príležitosť zabezpečiť protipožiarnu ochranu oceľovej konštrukcie na prvej krytej plavárni vybudovanej v lokalite Bratislava - Petržalka. Na tomto projekte využijeme dva druhy našich protipožiarnych látok určených na ochranu oceľovej konštrukcie,  konkrétne protipožiarny náter Polylack A a protipožiarnu omietku Polyplast G, ktoré v plnej miere dokážu zabezpečiť potrebnú ochranu konštrukcie pri potenciálnom požiari. Plánovaný začiatok prác:  jar 2016
Inovatívne zmýšľajúci obchodný reťazec stavia prevádzku už aj v Bratislave !
Na protipožiarny náter Polylack W (protipožiarny náter na vodnej báze) sa nám podarilo získať medzinárodne uznávaný dokument  ETA - 015/0801. V budúcnosti  by sme  chceli získať  tento  dokument  aj  na naše ostatné výrobky.   Odhadujeme,  že do konca  roka  2017  by  sme  vedeli  priniesť informácie o ďalších úspechoch v tejto oblasti.