Oznam

21.06.2018
Oznam

Spoločnosť Dunamenti s.r.o. ukončuje distribúciu produktu Polylack DC110 (protipožiarny náter na káble s horľavou izoláciou) vzhľadom na ukončenie jeho výroby v materskej spoločnosti. V priebehu júna 2018 zároveň dochádza k zmene v balení protipožiarnych náterov na oceľové konštrukcie. Pôvodné balenie s obsahom 30 kg  bude nahradené menším balením - protipožiarne nátery Polylack W a Polylack A budú po novom dostupné už len v 25 kg balení.