RELAX 2000 hala v Kolárove

20.02.2019
RELAX 2000 hala v Kolárove

Firma RELAX 2000 postavila nedávno v Kolárove novú halu, ktorá o.i. musela spĺňať aj  požiadavky z hľadiska protipožiarnej ochrany. Naša firma zabezpečila R30 odolnosť na oceľových nosných konštrukciách pomocou aplikácie protipožiarneho náteru Polylack A  na ploche takmer 400 m2. Realizácia prebehla podľa harmonogramu a úspešne sa odovzdala v plánovanom čase – v januári 2019.