Tesnenia plastových potrubí

Manžety - PS 25 laminát

Zloženie upchávky Protipožiarny laminát PS 25, protipožiarny tmel Polylack K

Polylack KG

Zloženie systému Protipožiarny tmel Polylack KG, minerálna vata ako stratené debnenie, voda

Protipožiarna manžeta s kovovým puzdrom PS

Zloženie systému Protipožiarna manžeta PS v oceľovom puzdre, protipožiarny tmel Polylack K