Protipožiarna ochrana oceľovej konštrukcie

Protipožiarny náter Polylack A

Použitie Protipožiarny náterový systém na oceľové konštrukcie Polylack A je určený na zvýšenie požiarnej odolnosti oceľových konštrukcií v bežnom interiérovom prostredí a v exteriéri.

Protipožiarny náter Polylack W

Použitie Protipožiarny náterový systém Polylack W  je určený na zvýšenie požiarnej odolnosti  oceľových nosných konštrukcií v bežnom interiérovom prostredí a v exteriéri. Účinkom ohňa, t.j. vplyvom tepla, sa tento jednozložkový náter na vodnej báze napeňuje, a tým vytvára izolačnú vrstvu na povrchu ošetrenej oceľovej konštrukcie, ktorá zabráni prehriatiu tejto konštrukcie na kritickú teplotu a na stanovenú (požadovanú) dobu. Má vysoký obsah neprchavých látok.

Protipožiarna omietka Polyplast G

Použitie Protipožiarny nástrekový systém Polyplast G je určený na zvýšenie požiarnej odolnosti nosných a nenosných oceľových konštrukcií exponovaných požiarom z troch alebo štyroch strán s požadovanou požiarnou odolnosťou od 15 min do 240 min v bežnom interiérovom prostredí. Tento jednozložkový bezazbestový materiál na báze minerálu a sadrového spojiva zabráni prehriatiu ocele na kritickú teplotu na stanovený čas.