CRH, Rohožník

24.04.2019
CRH, Rohožník

Naskytla sa nám ďalšia príležitosť na realizáciu protipožiarnej ochrany oceľovej konštrukcie, tentokrát vo firme, ktorá je výrobcom a dodávateľom stavebných materiálov. Požiadavka na 60 min protipožiarnu odolnosť sa zabezpečí aplikáciou protipožiarneho náteru. Predpokladaný termín realizácie: apríl 2018