Podzemná garáž Bratislava

20.04.2017
Podzemná garáž Bratislava

Firma Pyroline nás kontaktovala v súvislosti so zákazkou na protipožiarne zabezpečenie oceľovej konštrukcie v jednej z podzemných garáží v centre Bratislavy. Veľmi radi sme vyšli v ústrety tejto výzve, nakoľko niesla so sebou požiadavku na vysoko kvalitnú realizáciu. Protipožiarne zabezpečenie oceľovej konštrukcie na požadovaných 60 minút plánujeme uskutočňiť aplikáciou protipožiarnych látok vlastnej výroby, t.j. protipožiarnym náterom Polylack A a protipožiarnou omietkou Polyplast G.

Plánovaný začiatok prác: leto 2016

Predpokladané ukončenie: jar 2017