PROMTO – prístavba skladovej haly, Vrbové

20.02.2019
PROMTO – prístavba skladovej haly, Vrbové

V spolupráci s našim dlhoročným obchodným partnerom firmou PROMTO sa nám naskytla príležitosť na realizáciu protipožiarnej ochrany na prístavbe skladovej haly vo Vrbovom. Požiadavka na R60 a R90 odolnosť bude zabezpečená aplikáciou protipožiarneho náteru a protipožiarnej omietky, celkovo ide o plochu takmer 1.500 m2. Plánovaný termín realizácie prác je január až február 2019.