Protipožiarne systémy, ochrany stavieb

Protipožiarne systémy, ochrany stavieb

Protipožiarna ochrana stavieb bola vždy dôležitou súčasťou požiarnej ochrany. Inak tomu nie je ani v súčasnosti. Úlohou materiálov, protipožiarnych upchávok či komplexných kombinovaných protipožiarnych systémov, ktoré vyvíja a vyrába spoločnosť Mercor Dunamenti, je zabrániť šíreniu požiaru a tým získať tak dôležitý čas pre únik osôb, záchranu majetku a s tým súvisiace zníženie škôd na minimálnu možnú mieru.

prierez domu

O nás

DUNAMENTI s.r.o. je obchodnou spoločnosťou, ktorá sa zaoberá distribúciou špeciálnych produktov používaných v oblasti pasívnej protipožiarnej ochrany. Už vyše desaťročie úspešne pôsobí na slovenskom trhu. Distribuuje protipožiarne produkty, ktoré sa vyrábajú v jej materskej spoločnosti a zároveň sa samotnou aplikáciou týchto protipožiarnych materiálov snaží uspokojiť čoraz vyššie a komplexnejšie nároky zákazníkov.

Najdôležitejšou úlohou protipožiarnych produktov je brániť šíreniu požiaru a tým prispievať k zvýšenej bezpečnosti stavieb. Protipožiarne látky a systémy Mercor Dunamenti sú vyvíjané a vyrábané jednak z tohto dôvodu, a jednak aj preto, aby obmedzili rýchlosť šírenia požiaru.

Pri vypuknutí požiaru sú v budovách najslabším článkom stavebné prestupy inštalácií, otvory medzi jednotlivými požiarnymi úsekmi, rôzne uzávery a nosné konštrukcie. Ide hlavne o horizontálne a vertikálne prestupy rozvodov ako napríklad elektrické káblové zväzky a lávky, vzduchotechnika, kúrenie, chladenie, rozvody vody a kanalizácie a takisto aj oceľové a betónové nosné konštrukcie budov. Je preto veľmi dôležité venovať pozornosť najmä projektovej pripravenosti stavieb a následne navrhnúť a aplikáciou vhodných protipožiarnych systémov správne zrealizovať ochranu oceľových nosných konštrukcií či upchávok riadne preškolenou firmou.

Aktuality

CRH, Rohožník

24.04.2019
Naskytla sa nám ďalšia príležitosť na realizáciu protipožiarnej ochrany oceľovej konštrukcie, tentokrát vo firme, ktorá je výrobcom a dodávateľom stavebných materiálov. Požiadavka na 60 min protipožiarnu odolnosť sa zabezpečí aplikáciou protipožiarneho náteru. Predpokladaný termín realizácie: apríl 2018
V spolupráci s našim dlhoročným obchodným partnerom firmou PROMTO sa nám naskytla príležitosť na realizáciu protipožiarnej ochrany na prístavbe skladovej haly vo Vrbovom. Požiadavka na R60 a R90 odolnosť bude zabezpečená aplikáciou protipožiarneho náteru a protipožiarnej omietky, celkovo ide o plochu takmer 1.500 m2. Plánovaný termín realizácie prác je január až február 2019.
Firma RELAX 2000 postavila nedávno v Kolárove novú halu, ktorá o.i. musela spĺňať aj  požiadavky z hľadiska protipožiarnej ochrany. Naša firma zabezpečila R30 odolnosť na oceľových nosných konštrukciách pomocou aplikácie protipožiarneho náteru Polylack A  na ploche takmer 400 m2. Realizácia prebehla podľa harmonogramu a úspešne sa odovzdala v plánovanom čase – v januári 2019.

Oznam

21.06.2018
Spoločnosť Dunamenti s.r.o. ukončuje distribúciu produktu Polylack DC110 (protipožiarny náter na káble s horľavou izoláciou) vzhľadom na ukončenie jeho výroby v materskej spoločnosti. V priebehu júna 2018 zároveň dochádza k zmene v balení protipožiarnych náterov na oceľové konštrukcie. Pôvodné balenie s obsahom 30 kg  bude nahradené menším balením - protipožiarne nátery Polylack W a Polylack A budú po novom dostupné už len v 25 kg balení.
Boli sme oslovení v súvislosti so zabezpečením protipožiarnej ochrany na novovznikajúcej predajni v Dunajskej Strede. Pomocou nášho protipožiarneho náteru budeme ošetrovať fasádovú nosnú konštrukciu, ktorá vyžaduje 30 minútovú požiarnu odolnosť. Začiatok prác je naplánovaný už na prvú polovicu marca 2018.