Polylack KG

07.04.2020
Polylack KG
Zloženie systému

Protipožiarny tmel Polylack KG, minerálna vata ako stratené debnenie, voda

Použitie

Upchávka Polylack KG je určená na protipožiarne utesnenie jednotlivých káblov, káblových zväzkov, káblov v umelohmotných chráničkách a plastových rúrach do 50 mm, izolovaného kovového potrubia v prestupoch požiarne deliacimi konštrukciami interiéru stavieb. Maximálna relatívna vlhkosť v priestore aplikácie je 80%. Základný komponent upchávky, protipožiarny tmel Polylack KG, je veľmi dobre spracovateľný a priľnavý ku všetkým druhom stavebných materiálov. Aplikujeme ho z oboch strán požiarnej konštrukcie.

Hrúbka tmelu

Polylack KG – 2 x 25 mm

Klasifikácia požiarnej odolnosti upchávky

E 120/ EI 120
u kombinovanej upchávky 60 mm
E 60 / EI 60

Bezpečnosť a ochrana zdravia

Dodržovať všetky súvisiace predpisy. Pri práci nejesť, nepiť a nefajčiť, používať ochranné pomôcky. Po práci je nutné vykonať riadnu očistu. Všetky činnosti je potrebné vykonávať tak, aby čo najmenej poškodzovali životné prostredie.

Dokumentácia a certifikácia

Všetky naše systémy sú atestované a certifikované