Manžety - PS 25 laminát

07.04.2020
PS 25 laminát
Zloženie upchávky

Protipožiarny laminát PS 25, protipožiarny tmel Polylack K

Použitie

Protipožiarne utesnenie prestupu plastového potrubia sa vykoná pomocou zabudovateľných PS 25 pásov. Rovnako ako u ošetrenia protipožiarnou manžetou PS toto systémové riešenie bráni šíreniu požiaru spôsobom tlakového prerušenia potrubia a vyplnením vzniknutého otvoru napeneným grafitom ako zátkou. Rozdiel medzi oboma riešeniami je len v použitom materiáli - samostatný protipožiarny laminát - a v spôsobe jeho aplikácie. K utesneniu prestupu plastových rúr požiarne deliacimi konštrukciami slúžia protipožiarne laminátové pásy hrúbky 2,5 mm a šírky 60 mm, ktorými sa obalia rúry v prestupe príslušnými vrstvami. Prestup stropu utesňujeme zásadne zo spodnej strany stropu. Ideálne je prekrytie a tým uzavretie vrstiev laminátu samolepiacou hliníkovou páskou. Priestor okolo pásky sa dá vytmeliť protipožiarnym tmelom Polylack K, doplniť mäkkou upchávkou, prípadne domurovať alebo betónovať.

Maximálny priemer rúry

DN 250

Klasifikácia požiarnej odolnosti upchávky

Stena – strop E 120/ EI 120
u kombinovanej upchávky 60 mm
E 60 / EI 60

Dokumentácia a certifikácia

Všetky naše systémy sú atestované a certifikované.