Protipožiarna manžeta s kovovým puzdrom PS

07.04.2020
PS
Zloženie systému

Protipožiarna manžeta PS v oceľovom puzdre, protipožiarny tmel Polylack K

Použitie

K utesneniu prestupu plastových rúr, káblov a káblových zväzkov v požiarne deliacich konštrukciách slúžia protipožiarne manžety v oceľovom puzdre. Priemer manžety volíme vždy ako najbližší väčší k priemeru ošetrovaného potrubia, u stenách z oboch strán konštrukcie. Manžety môžu byť použité ako vstavaná alebo nasadená varianta v mäkkej upchávke, murovanej priečke, či betóne. Manžeta musí byť ukotvená vždy len kovovými prvkami (hmoždinka, samozávrtné skrutky, nastrelením-klince). Priestor okolo rúry alebo manžety je možné vytmeliť protipožiarnym tmelom Polylack K, doplniť mäkkou upchávkou, protipožiarnou penou Dunafoam 1K, prípadne domurovať či betónovať.

Maximálny priemer potrubia

DN 250

Klasifikácia požiarnej odolnosti

Rúry v stena-strop E 120/ EI 120
Elektro zväzky E 90 / EI 90
u kombinovanej upchávky 60 mm
E 60 / EI 60 

Bezpečnosť a ochrana zdravia

Dodržovať všetky súvisiace predpisy. Pri práci nejesť, nepiť a nefajčiť, používať ochranné pomôcky. Po práci je nutné vykonať riadnu očistu. Všetky činnosti je potrebné vykonávať tak, aby čo najmenej poškodzovali životné prostredie.

Dokumentácia a certifikácia

Všetky naše systémy sú atestované a certifikované