Protipožiarna manžeta s kovovým puzdrom PS

07.04.2020
PS
Zloženie systému

Protipožiarna manžeta PS v oceľovom puzdre, protipožiarny tmel Polylack K

Použitie

K utesneniu prestupu plastových rúr, káblov a káblových zväzkov v požiarne deliacich konštrukciách slúžia protipožiarne manžety v oceľovom puzdre. Priemer manžety volíme vždy ako najbližší väčší k priemeru ošetrovaného potrubia, u stenách z oboch strán konštrukcie. Manžety môžu byť použité ako vstavaná alebo nasadená varianta v mäkkej upchávke, murovanej priečke, či betóne. Manžeta musí byť ukotvená vždy len kovovými prvkami (hmoždinka, samozávrtné skrutky, nastrelením-klince). Priestor okolo rúry alebo manžety je možné vytmeliť protipožiarnym tmelom Polylack K, doplniť mäkkou upchávkou, prípadne domurovať či betónovať.

Maximálny priemer potrubia

DN 250

Klasifikácia požiarnej odolnosti

Rúry v stena-strop E 120/ EI 120
Elektro zväzky E 90 / EI 90
u kombinovanej upchávky 60 mm
E 60 / EI 60 

Bezpečnosť a ochrana zdravia

Dodržovať všetky súvisiace predpisy. Pri práci nejesť, nepiť a nefajčiť, používať ochranné pomôcky. Po práci je nutné vykonať riadnu očistu. Všetky činnosti je potrebné vykonávať tak, aby čo najmenej poškodzovali životné prostredie.

Dokumentácia a certifikácia

Všetky naše systémy sú atestované a certifikované