Protipožiarny náter Polylack A

07.04.2020
náter Polylack A
Použitie

Protipožiarny náterový systém na oceľové konštrukcie Polylack A je určený na zvýšenie požiarnej odolnosti oceľových konštrukcií v bežnom interiérovom prostredí a v exteriéri. Účinkom ohňa – vplyvom tepla -  sa jednozložkový protipožiarny náter Polylack A napeňuje, a tým vytvára na povrchu ošetrenej oceľovej konštrukcie izolačnú vrstvu, ktorá zabráni prehriatiu tejto konštrukcie na kritickú teplotu a na stanovenú (požadovanú) dobu. Pri aplikácii v interiéri, pri relatívnej vlhkosti vzduchu max. 80%, nie je potrebné nanesenie vrchného (uzatvárajúceho) náteru. Vďaka svojej rozpúšťadlovej báze je umožnená jeho aplikácia aj pri nízkych teplotách vzduchu (do -5°C ). Po zaschnutí do určitej miery odolá poveternostným vplyvom, preto je možné ošetrené oceľové konštrukcie montovať v exteriéri bez použitia vrchného náteru.

Zloženie protipožiarneho náterového systému

Náterový systém sa skladá z troch prípadne z dvoch vrstiev náteru  (platí v prípade aplikácie v interiéri).
Ide o nasledovné:
Základný antikorózny náter (najlepšie na báze alkidovej živice)
Protipožiarny náter Polylack A
Vrchný uzatvárajúci náter

Klasifikácia požiarnej odolnosti

V prípade dodržania technologických predpisov a dimenzačných tabuliek, je dosahovaná požiarna odolnosť chránených oceľových nosných konštrukcií v rozsahu od od R 15 D1 do R 90 D1.

Potrebné vybavenie

Najvýhodnejšie nanášanie protipožiarnej farby sa dá vykonať pomocou rozprašovacieho vysokotlakového prístroja Airless. Podľa možností sa má použiť na stredné  resp. veľké plochy. Prevádzkový tlak: 6-8 Barov, tlak na rozprašovanie: 180-280 Barov. Protipožiarny náter sa dá nanášať tiež ručne: štetcom, valčekom

Použité materiály

Protipožiarna farba Polylack A, tekutina na odstránenie korózie, tekutina na odstránenie mastnoty, základná farba na báze alkidovej živice s antikoróznym účinkom, vrchný náter

Dokumentácia a certifikácia

Všetky naše systémy sú atestované a certifikované.