Protipožiarny náter Polylack W

07.04.2020
náter Polylack W
Použitie

Protipožiarny náterový systém Polylack W  je určený na zvýšenie požiarnej odolnosti  oceľových nosných konštrukcií v bežnom interiérovom prostredí a v exteriéri. Účinkom ohňa, t.j. vplyvom tepla, sa tento jednozložkový náter na vodnej báze napeňuje, a tým vytvára izolačnú vrstvu na povrchu ošetrenej oceľovej konštrukcie, ktorá zabráni prehriatiu tejto konštrukcie na kritickú teplotu a na stanovenú (požadovanú) dobu. Má vysoký obsah neprchavých látok. Vďaka vodnej báze nevznikajú nebezpečné výpary (ako pri rozpúšťadlových náteroch), čo je veľkou výhodou pri aplikácii v uzavretom priestranstve a takisto umožňuje aj prácu vo výbušnom prostredí. Vzhľadom na to, že sa nejedná o nebezpečný materiál, jeho preprava a uskladnenie je takisto výhodnejšia ako v prípade rozpúšťadlových náterov.

Protipožiarny náter Polylack W môže byť uskladnený a aplikovaný len pri teplotách ovzdušia a podkladu od +5 do 35°C.

Zloženie protipožiarneho náterového systému

Náterový systém sa skladá z troch vrstiev alebo z dvoch vrstiev náteru (platí iba pri použití v interiéri a relatívnej vlhkosti vzduchu max. 70%)
Ide o nasledovné:
Základný antikorózny náter (najlepšie na báze alkidovej živice)
Protipožiarny náter Polylack W
Vrchný krycí náter

Klasifikácia požiarnej odolnosti

V prípade dodržania všetkých technologicko-aplikačných predpisov a dimenzačných tabuliek je dosahovaná požiarna odolnosť chránených oceľových nosných konštrukcií v rozsahu od     R 15 D1 až R 60 D1.

Potrebné vybavenie

Najvýhodnejšie nanášanie protipožiarneho náteru sa dá vykonať pomocou rozprašovacieho vysokotlakového prístroja Airless . Podľa možností sa má použiť na stredné  resp. veľké plochy. Prevádzkový tlak: 6-8 Barov, tlak na rozprašovanie: 180-280 Barov. Protipožiarny náter sa dá nanášať tiež ručne: štetcom, valčekom.

Použité materiály

Protipožiarna farba Polylack W, tekutina na odstránenie korózie, tekutina na odstránenie mastnoty, základná farba na báze alkidovej živice s antikoróznym účinkom, v prípade potreby vrchný náter

Dokumentácia a certifikácia

Všetky naše systémy sú atestované a certifikované.