Polylack K/F 60 - Kombinovaná upchávka

07.04.2020
Polylack K/F 60
Zloženie upchávky

Protipožiarny tmel Polylack K (KR), spevňujúci protipožiarny náter Polylack F, minerálna vata (140 kg / m3), 1 x hr. 60 mm, systém PS 25, protipožiarne manžety PS

Použitie

Mäkká upchávka je navrhnutá na protipožiarne utesnenie elektrorozvodov, plastových rúr, izolovaných kovových rúr a medzier v prestupoch požiarne deliacich konštrukcií stavieb. Základným komponentom upchávky je minerálna vata s objemovou hmotnosťou min 140 kg/m3, protipožiarny náter Polylack F a protipožiarny tmel Polylack K. Systém sa kombinuje s ďalšími produktmi podľa technologických prepisov, napr. protipožiarnou manžetou na plastové rúry PS, systémom PS 25.

Maximálna veľkosť upchávky

600 x 600 mm

Pri väčšom rozmere je upchávku nutné vystužiť pomocou kovovej pomocnej konštrukcie.

Hrúbka náterov a tmelov

Polylack F – 1 mm v celej ploche upchávky
Presahy náterov na kábloch majú byť 150 mm s hrúbkou náteru 0,5 mm
Polylack K – výplne medzi doskami prípadne 1 mm v celej ploche upchávky
PS 25 – manžeta
Polylack KG – 25 mm obojstranne

Klasifikácia požiarnej odolnosti upchávky

E 60 / EI 60

Bezpečnosť a ochrana zdravia

Dodržovať všetky súvisiace predpisy. Pri práci nejesť, nepiť a nefajčiť, používať ochranné pomôcky. Po práci je nutné vykonať riadnu očistu. Všetky činnosti je potrebné vykonávať tak, aby čo najmenej poškodzovali životné prostredie.

Dokumentácia a certifikácia

Všetky naše systémy sú atestované a certifikované.