Polylack K/F 120 - Kombinovaná upchávka

07.04.2020
Polylack K/F
Zloženie upchávky

Protipožiarny tmel Polylack K, spevňujúci protipožiarny náter Polylack F, minerálna vata (150 kg/m3) 2 x hr.60 mm, systém PS 25, protipožiarne manžety PS, protipožiarny tmel Polylack KG

Použitie

Mäkká upchávka je navrhnutá na protipožiarne utesnenie elektrorozvodov, plastových rúr, izolovaných kovových rúr a medzier v prestupoch požiarne deliacich konštrukcií stavieb. Základným komponentom upchávky je minerálna vata s objemovou hmotnosťou min 150 kg/m3, protipožiarny náter Polylack F a protipožiarny tmel Polylack K. Systém sa kombinuje s ďalšími produktmi podľa technologických prepisov, napr. protipožiarnou manžetou na plastové rúry PS, systémom PS 25 alebo protipožiarnym tmelom Polylack KG.

Maximálna veľkosť upchávky

1200 x 2000 mm
Pri väčšom rozmere je upchávku nutné vystužiť pomocou kovovej pomocnej konštrukcie.

Hrúbka náterov a tmelov

Polylack F - 1 mm v celej ploche upchávky, presah náteru na okolité konštrukcie min 10 mm. Presahy náterov na kábloch majú byť 150 mm s hrúbkou náteru 0,5 mm.
Polylack K - výplne medzi doskami prípadne 1 mm v celej ploche upchávky
PS 25 – manžeta
Polylack KG – 25 mm obojstranne

Klasifikácia požiarnej odolnosti upchávky

E 120/ EI 120

Bezpečnosť a ochrana zdravia

Dodržovať všetky súvisiace predpisy. Pri práci nejesť, nepiť a nefajčiť, používať ochranné pomôcky. Po práci je nutné vykonať riadnu očistu. Všetky činnosti je potrebné vykonávať tak, aby čo najmenej poškodzovali životné prostredie.

Dokumentácia a certifikácia

Všetky naše systémy sú atestované a certifikované