Manžety – PS manžeta s kovovým puzdrom – PS 25 laminát

07.04.2020
laminát PS 25
Zloženie upchávky

Protipožiarny pás PS 25, PS Bandage alebo PS manžeta s kovovým puzdrom, protipožiarny tmel Polylack K.

Použitie

K utesneniu prestupu plastových rúr a izolovaných kovových rúr (PS 25 laminát alebo PS manžeta, minerálna vata) požiarne deliacimi konštrukciami slúžia protipožiarne laminátové pásy hrúbky 2,5 mm a šírky 60 mm, ktorými sa obalia rúry v prestupe príslušnými vrstvami. Prestup stropu utesňujeme zásadne zo spodnej strany stropu, u stien z oboch strán konštrukcie. Pásy môžu byť použité len ako vstavaná varianta do mäkkej upchávky alebo do murovanej priečky, betónu. Ideálne je prekrytie a tým uzavretie vrstiev laminátu samolepiacou hliníkovou páskou. Priestor okolo pásky sa dá vytmeliť protipožiarnym tmelom Polylack K, doplniť mäkkou upchávkou, protipožiarnou penou Dunafoam 1K, prípadne domurovať alebo betónovať.

Maximálny priemer rúry

DN 250

Klasifikácia požiarnej odolnosti upchávky

Stena – strop E 120/ EI 120
u kombinovanej upchávky 60 mm
E 60 / EI 60

Dokumentácia a certifikácia

Všetky naše systémy sú atestované a certifikované.