Polylack Elastic – pružný tmel na ošetrenie škár

07.04.2020
Polylack-Elastic1
Zloženie upchávky

Náter – protipožiarny pružný tmel Polylack Elastic, minerálna vata (75 kg/m3)

Použitie

Mäkká upchávka je určená na ošetrenie škár a dilatačných medzier v prestupoch požiarne deliacich konštrukcií interiéru stavieb. Základný komponent upchávky, protipožiarny pružný tmel Polylack Elastic, je dobre spracovateľný a priľnavý ku všetkým druhom inštalačných materiálov a materiálov v okolitých konštrukciách. Vďaka svojej konzistencii je tmel pripravený k spracovaniu bez potreby ďalších úprav.

Aplikácia

Vysokotlakové striekanie, ručné nanášanie valčekom, špachtľou a pod.

Šírka škáry - použiteľnosť

20 mm - 100 mm

Hrúbka náteru

Polylack Elastic - 1 mm jednostranne
Presahy náterov na konštrukciu: 10 mm alebo 20 mm od závislosti šírky špáry

Klasifikácia požiarnej odolnosti upchávky

E 180/ EI 180

Bezpečnosť a ochrana zdravia

Dodržovať všetky súvisiace predpisy. Pri práci nejesť, nepiť a nefajčiť, používať ochranné pomôcky. Po práci je nutné vykonať riadnu očistu. Všetky činnosti je potrebné vykonávať tak, aby čo najmenej poškodzovali životné prostredie.

Dokumentácia a certifikácia

Všetky naše systémy sú atestované a certifikované