Dunaseal

07.04.2020
Dunaseal
Zloženie systému protipožiarnej upchávky

Škárovací diel 30 alebo 60 mm, minerálna vata 50 kg/m3

Použitie

Dunaseal je už hotový diel na utesnenie stavebných dilatačných škár. Je zložený z dvoch (v prípade 30 mm hrúbky) alebo z troch (v prípade 60 mm hrúbky) pásov napeňujúceho  laminátu. Šírka pásu je 30 mm, dĺžka 1 bm. Medzipriestor je vyplnený pružnou nehorľavou hmotou na báze minerálnej vaty. Dunaseal je použiteľný od šírky škáry 10 - 60 mm. Vkladá sa mechanicky - ručne do škár medzi nosnými konštrukciami (stena- strop, strop-strop, stena-stena). Zvyšok škáry je vyplnený minerálnou vatou. Tento protipožiarny diel umožňuje dilatačný pohyb ošetrených stavebných prvkov v rozsahu 30% od strednej hodnoty použiteľnosti.

Maximálna šírka škáry

10 - 60 mm

Klasifikácia požiarnej odolnosti upchávky

E 120/ EI 120

Dokumentácia a certifikácia

Všetky naše systémy sú atestované a certifikované