Dunafoam 1K – protipožiarna upchávka škár

07.04.2020
Dunafoam 1K
Zloženie systému

Protipožiarna pena Dunafoam 1K, voda

Použitie

Protipožiarna upchávka s Dunafoam 1K je určená na protipožiarne utesnenie stavebných škár. Protipožiarna pena Dunafoam 1K, je veľmi dobre spracovateľný a priľnavý ku všetkým druhom stavebných materiálov. Obsah aerosolovej nádoby 750ml pri styku so vzduchom a vodou expanduje na cca 30l protipožiarnej tesniacej hmoty.

Maximálne rozmery škáry

Šírka: 50 mm
Dĺžka: neobmedzená

Klasifikácia požiarnej odolnosti upchávky

E 120/ EI 120

Bezpečnosť a ochrana zdravia

Dodržovať všetky súvisiace predpisy. Pri práci nejesť, nepiť a nefajčiť, používať ochranné pomôcky. Po práci je nutné vykonať riadnu očistu. Všetky činnosti je potrebné vykonávať tak, aby čo najmenej poškodzovali životné prostredie.

Dokumentácia a certifikácia

Všetky naše systémy sú atestované a certifikované