Protipožiarna roleta

20.02.2024
Protipožiarna roleta
Použitie

Protipožiarne roletové uzávery GSF KPR EI sú vhodné na oddelenie požiarnych úsekov vo verejných budovách a priemyselných zariadeniachProtipožiarne roletové uzávery GSF KPR EI sú k dispozícii s dvoma rôznymi možnosťami ovládania:

  • GSF KPR EI Protipožiarna roleta s elektrickým pohonom
  • GSF KPR EI Protipožiarna roleta s tavnou poistkou
Zloženie

Protipožiarne roletové uzávery GSF KPR EI sa skladajú z týchto prvkov: protipožiarna clona, systém vodiacich koľajníc, kryt navíjacieho bubna, riadiaca skrinka, uzatváracia spodná hrana a rúrkový motor alebo tavná poistka. Clona z ohňovzdorného materiálu je navinutá okolo hriadeľa a v pohotovostnom stave sa drží v tejto polohe. Na signál z riadiaceho systému sa roleta spustí dole a uzavrie otvor. Riadiaci systém môže byť pripojený k systému požiarnej signalizácie, ak je napájaný k elektrickému signalizačnému systému (EPS). V prípade tavnej poistky sa tavná poistka uvoľní pri teplote približne 70 °C a požiarna roleta sa uzavrie gravitačne.

Klasifikácia požiarnej odolnosti
  • EI15, EI30, EI45, EI60, EI90, EI120
  • E120/EW60, E120/EW30, E60/EW30
Dokumentácia a certifikácia

Protipožiarne roletové uzávery MERCOR DUNAMENTI GSF KPR EI sú vyrobené v súlade s harmonizovanou normou:

EN 16034:2014, EN 13241:2003+A2:2016