PS 25 protipožiarna páska - manžeta - elektroinštalácie

07.04.2020
PS 25
Zloženie upchávky

Protipožiarny laminát PS 25, minerálna vata 40 kg/m3

Použitie

Na utesnenie prestupov káblov a káblových zväzkov v požiarne deliacich konštrukciách slúžia protipožiarne laminátové pásy hrúbky 2,5mm, šírky 60mm, ktorými sa káble v prestupe obalia príslušnými vrstvami. Prestup v strope utesňujeme zásadne zospodu stropu, u stien je to z oboch strán konštrukcie. Pásy môžu byť použité len do murovanej priečky či betónu. Ideálne je prekrytie, a tým uzavretie vrstvy laminátu samolepiacou hliníkovou páskou. Pri menšom množstve káblov zvyšok vnútornej časti manžety doplniť minerálnou vatou 40 kg/m3, prípadne domurovať alebo betónovať.

Maximálny priemer zväzku

110 mm

Klasifikácia požiarnej odolnosti upchávky

Stena – strop : E 90 / EI 90

Bezpečnosť a ochrana zdravia

Dodržovať všetky súvisiace predpisy. Pri práci nejesť, nepiť a nefajčiť, používať ochranné pomôcky. Po práci je nutné vykonať riadnu očistu. Všetky činnosti je potrebné vykonávať tak, aby čo najmenej poškodzovali životné prostredie.

Dokumentácia a certifikácia

Všetky naše systémy sú atestované a certifikované