Polylack KG – protipožiarna upchávka

07.04.2020
Polylack KG
Zloženie systému

Protipožiarny tmel Polylack KG, minerálna vata ako výplň do PDK

Použitie

Protipožiarna upchávka Polylack KG je určená na protipožiarne utesnenie jednotlivých káblov, káblových zväzkov, káblov v umelohmotných chráničkách a plastových rúrach do 50mm, izolovaných kovových potrubí v prestupoch požiarne deliacich konštrukcií interiéru stavieb. Maximálna relatívna vlhkosť v priestore aplikácie môže byť 80%. Základný komponent upchávky, protipožiarny tmel Polylack KG, je veľmi dobre spracovateľný a priľnavý ku všetkým druhom stavebných materiálov. Aplikuje sa z oboch strán požiarnej konštrukcie.

Hrúbka tmelu

Polylack KG – hrúbka min.25 mm do hĺbky min. 25 mm

Klasifikácia požiarnej odolnosti upchávky

E 120/ EI 120

Bezpečnosť a ochrana zdravia

Dodržovať všetky súvisiace predpisy. Pri práci nejesť, nepiť a nefajčiť, používať ochranné pomôcky. Po práci je nutné vykonať riadnu očistu. Všetky činnosti je potrebné vykonávať tak, aby čo najmenej poškodzovali životné prostredie.

Dokumentácia a certifikácia

Všetky naše systémy sú atestované a certifikované