Polylack K/F 60 – kombinovaná protipožiarna upchávka

07.04.2020
Polylack KF
Zloženie upchávky

Protipožiarny tmel Polylack K (KR), spevňujúci protipožiarny náter Polylack F, minerálna vata (150 kg/m3) 1 x hr. 60mm, systém PS 25, protipožiarne manžety PS

Použitie

Mäkká upchávka je navrhnutá na protipožiarne utesnenie elektrorozvodov, plastových rúr, izolovaných kovových rúr a medzier v prestupoch požiarne deliacich konštrukcií stavieb.

Základným komponentom upchávky je minerálna vata s objemovou hmotnosťou min. 150 kg/m3, protipožiarny náter Polylack F a protipožiarny tmel Polylack K. Systém sa kombinuje s ďalšími produktmi podľa technologických predpisov, napr. s protipožiarnou manžetou na plastové rúry PS, systémami PS 25.

Maximálna veľkosť upchávky

1200 x 2000 mm
Pri väčšom rozmere je upchávku nutné vystužiť pomocou kovovej pomocnej konštrukcie.

Hrúbka náterov a tmelov

Polylack F - 0,5 mm v celej ploche upchávky
Presahy náterov na kábloch majú byť 150 mm s hrúbkou náteru 0,5 mm
Polylack K - výplne medzi doskami prípadne 1 mm v celej ploche upchávky
PS 25 alebo PS manžeta
Klasifikácia požiarnej odolnosti upchávky
E 60/ EI 60

Bezpečnosť a ochrana zdravia

Dodržovať všetky súvisiace predpisy. Pri práci nejesť, nepiť a nefajčiť, používať ochranné pomôcky. Po práci je nutné vykonať riadnu očistu. Všetky činnosti je potrebné vykonávať tak, aby čo najmenej poškodzovali životné prostredie.

Dokumentácia a certifikácia

Všetky naše systémy sú atestované a certifikované