Polylack K/F 120 – mäkká upchávka

07.04.2020
Polylack KF
Zloženie upchávky

Protipožiarny tmel Polylack K, spevňujúci protipožiarny náter Polylack F, minerálna vata (150 kg/m3) 2 x 60 mm

Použitie

Mäkká upchávka je navrhnutá na protipožiarne utesnenie káblov, káblových zväzkov a káblových lávok v prestupoch požiarne deliacich konštrukcií stavieb.

Základným komponentom upchávky je minerálna vata s objemovou hmotnosťou min 150kg/m3, protipožiarny náter Polylack F a protipožiarny tmel Polylack K. Materiály Polylack F a Polylack K sú veľmi elastické a veľmi dobre priľnavé k akémukoľvek stavebnému materiálu.

Polylack F a Polylack K sú riediteľné vodou (odporúčanie  max 2%).

Maximálna veľkosť upchávky

1200 x 2000 mm
Pri väčšom rozmere je nutné vystužiť upchávku pomocou kovovej pomocnej konštrukcie.

Hrúbka náterov a tmelov

Polylack F - 0,5 mm v celej ploche upchávky
Presahy náterov na kábloch majú byť 150 mm s hrúbkou náteru 0,5 mm
Polylack K - výplne medzi doskami prípadne 1 mm v celej ploche upchávky
Polylack KG - 20 mm obojstranne

Klasifikácia požiarnej odolnosti upchávky

E 120/ EI 120

Bezpečnosť a ochrana zdravia

Dodržovať všetky súvisiace predpisy. Pri práci nejesť, nepiť a nefajčiť, používať ochranné pomôcky. Po práci je nutné vykonať riadnu očistu. Všetky činnosti je potrebné vykonávať tak, aby čo najmenej poškodzovali životné prostredie.

Dokumentácia a certifikácia

Všetky naše systémy sú atestované a certifikované