Protipožiarna omietka Polyplast G

07.04.2020
omietka Polyplast G
Použitie

Protipožiarny nástrekový systém Polyplast G je určený na zvýšenie požiarnej odolnosti nosných a nenosných oceľových konštrukcií exponovaných požiarom z troch alebo štyroch strán s požadovanou požiarnou odolnosťou od 15 min do 240 min v bežnom interiérovom prostredí. Tento jednozložkový bezazbestový materiál na báze minerálu a sadrového spojiva zabráni prehriatiu ocele na kritickú teplotu na stanovený čas. Vyrába sa ako suchá zmes a dodáva sa vo vreciach v 20kg balení.  Najefektívnejšie nanášanie protipožiarnej omietky sa dá vykonať použitím rozprašovacieho zariadenia určeného na maltové-omietkové zmesi.  Protipožiarna omietka Polyplast G dokáže na povrchu ocele vybudovať spoľahlivú, rovnomernú tepelnoizolačnú vrstvu aj v prípade zložitých oceľových konštrukcií, povlak výborne kopíruje tvar ošetreného povrchu, ktorý je odolný voči dilatácii, vibráciám a vzniku tepelných mostov, navyše vďaka jeho hodnote PH chráni oceľ aj proti korózii. Protipožiarna omietka Polyplast G môže byť aplikovaná len pri teplotách ovzdušia a podkladu od +5°C.

Zloženie protipožiarneho omietkového systému

Nástrekový (omietkový) systém sa skladá z dvoch vrstiev (aplikácia je možná v interiéri).

Ide o nasledovné:
Základný antikorózny náter (k zabezpečeniu vhodnej priľnavosti omietky k podkladu)
Protipožiarna omietka Polyplast G

Klasifikácia požiarnej odolnosti

V prípade dodržania technologických predpisov je dosahovaná požiarna odolnosť od R15 až do R240.

Potrebné vybavenie

Nanášanie je najefektívnejšie v prípade použitia rozprašovacieho zariadenia určeného na maltové-omietkové zmesy (napr. PFT G4). V závislosti od druhu používaných zariadení je potrebné 230 V alebo 3x380 V elektrické napätie, taktiež dodávka tlakovej vody s tlakom min. 4,0 bar. V prípade, ak hrúbka ochrannej vrstvy je väčšia ako 30 mm, odporúča sa používať výstužné oceľové pletivo. V prípade malých plôch je možné aj ručné nanášanie protipožiarnej omietky.

Použité materiály

Protipožiarna omietka Polyplast G, voda, tekutina na odstránenie hrdze a mastnôt - v prípade potreby, základný protikorózny náter – v prípade potreby

Dokumentácia a certifikácia

Všetky naše systémy sú atestované a certifikované.