Polylack K/F 60 - kombinovaná protipožiarna upchávka

07.04.2020
Polylack K/F 60
Zloženie upchávky

Protipožiarny tmel Polylack K (KR), speňujúci protipožiarny náter Polylack F, minerálna vata (150 kg/m3) 1 x hr.60 mm, protipožiarny pás PS 25, protipožiarne manžety PS, protipožiarny grafitový tmel Polylack KG

Použitie

Mäkká upchávka je navrhnutá na protipožiarne utesnenie elektrorozvodov, plastových rúr, izolovaných kovových rúr a medzier v prestupoch požiarne deliacich konštrukcií stavieb.

Základným komponentom upchávky je minerálna vata s objemovou hmotnosťou min 150 kg/m3, protipožiarny náter Polylack F a protipožiarny tmel Polylack K. Systém sa kombinuje s ďalšími produktmi podľa technologických prepisov, napr. protipožiarnou manžetou na plastové rúry PS, systémom PS 25.

Maximálna veľkosť upchávky

1200 x 2000 mm
Pri väčšom rozmere je upchávku nutné vystužiť pomocou kovovej pomocnej konštrukcie.

Hrúbka náterov a tmelov

Polylack F - 0,5 mm v celej ploche upchávky
Presahy náterov na kábloch majú byť 150 mm s hrúbkou náteru 0,5 mm
Polylack K - výplne medzi doskami prípadne 1 mm v celej ploche upchávky
PS 25 alebo PS manžeta

Klasifikácia požiarnej odolnosti upchávky

E 60/ EI 60

Bezpečnosť a ochrana zdravia

Dodržovať všetky súvisiace predpisy. Pri práci nejesť, nepiť a nefajčiť, používať ochranné pomôcky. Po práci je nutné vykonať riadnu očistu. Všetky činnosti je potrebné vykonávať tak, aby čo najmenej poškodzovali životné prostredie.

Dokumentácia a certifikácia

Všetky naše systémy sú atestované a certifikované