Protipožiarna stierka Polylack Elastic

08.04.2020
Polylack Elastic

Protipožiarna vysokorozťažná jednozložková stierka na báze akrylátu  je dobre spracovateľná, trvalo flexibilná  a odolná proti vode a UV žiareniu.

Je určená na zabudovanie do požiarne deliacich konštrukcií a plní funkciu tesnení lineárnych stykov a tesnení prestupov elektrických káblov s požiarnou odolnosťou EI 90 až EI 120.

Balenie: 12,5 kg / umelohmotné vedro
600 ml / fóliový obal (12 ks celé balenie)
310 ml / umelohmotná kartuša (25 ks celé balenie)
Farba: biela